Homepage About Us News Services Contacts Tiếng Việt
Planning & Architecture
Civic Architecture
Industrial Architecture
Interior - Exterior and landscape
Construction supervision
Construction - Interior Execution

Hanoi Architectural Joint Stock Company (HACO., JSC)

Head Office: A1/194 - Giai Phong Road- Hanoi, Vietnam.
  Telephone: 04.8686111 
  Fax: 04.8687191
Office2: Floor 2 -University of Civil Engineering - Hanoi, Vietnam
  Telephone: 04.6283130 
Office3: 106 Nguyen Khuyen Street - Ha Dong town.
  Telephone/Fax: 034.528620

Email: hacojsc@gmail.comCác khu công nghiệp Hà Nội phát triển mạnh
  11/7/2006
Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) và chế xuất Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay đã cấp phép 46 dự án đầu tư vào các KCN tập trung. Ban quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội đang tích cực xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm nhanh chóng lấp đầy các KCN tập trung.
Các KCN và chế xuất Hà Nội cũng phối hợp với các công ty kinh doanh hạ tầng KCN hướng dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc tìm hiểu môi trường đầu tư, lập hồ sơ dự án đầu tư để trong thời gian ngắn có thế cấp được giấy phép đầu tư.
Một số KCN được coi là thu hút đầu tư nước ngoài tốt tại Hà Nội hiện nay như Thăng Long, Nội Bài, thậm chí KCN Hà Nội - Đài Tư nhiều năm bỏ hoang cũng đang thu hút nhà đầu tư đến thuê đất.
Từ đầu năm 2005 đến nay, Hà Nội đã cấp phép 46 dự án đầu tư vào các KCN tập trung. Trong đó có 15 giấy phép đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 136,65 triệu USD, vốn pháp định gần 42,56 triệu USD và 31 giấy phép điều chỉnh với số vốn đầu tư tăng thêm là 147,41 triệu USD, vốn pháp định tăng thêm trên 47,6 triệu USD.
Tại các KCN này, nhiều công ty đạt mức doanh thu cao như Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH sản phẩm thép Việt Nam, Công ty Sumi Hanel, Công ty đèn hình Orion Hanel...


 Other news:
 

Gold Price & Exchange Rate
Weather forecast
Stock Index