Homepage About Us News Services Contacts Tiếng Việt
Planning & Architecture
Civic Architecture
Industrial Architecture
Interior - Exterior and landscape
Construction supervision
Construction - Interior Execution

Hanoi Architectural Joint Stock Company (HACO., JSC)

Head Office: A1/194 - Giai Phong Road- Hanoi, Vietnam.
  Telephone: 04.8686111 
  Fax: 04.8687191
Office2: Floor 2 -University of Civil Engineering - Hanoi, Vietnam
  Telephone: 04.6283130 
Office3: 106 Nguyen Khuyen Street - Ha Dong town.
  Telephone/Fax: 034.528620

Email: hacojsc@gmail.comKinh doanh, sản xuất VLXD

Công ty Cổ phần Kiến trúc Hà Nội là nhà phân phối chính thức thiết bị Xây dựng tại Việt Nam của tập đoàn Panasonic.


TOÀ NHÀ CHUNG CƯ B12 XUÂN LA - TÂY HỒ

TOÀ NHÀ B20 HOÀNG CẦU

C�"NG TRÌNH BAN T�"N GIÁO CHÍNH PHỦ

TT KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

 

Gold Price & Exchange Rate
Weather forecast
Stock Index