Homepage About Us News Services Contacts Tiếng Việt
Planning & Architecture
Civic Architecture
Industrial Architecture
Interior - Exterior and landscape
Construction supervision
Construction - Interior Execution

Hanoi Architectural Joint Stock Company (HACO., JSC)

Head Office: A1/194 - Giai Phong Road- Hanoi, Vietnam.
  Telephone: 04.8686111 
  Fax: 04.8687191
Office2: Floor 2 -University of Civil Engineering - Hanoi, Vietnam
  Telephone: 04.6283130 
Office3: 106 Nguyen Khuyen Street - Ha Dong town.
  Telephone/Fax: 034.528620

Email: hacojsc@gmail.comThẩm định dự án, công trình

1. Dịch vụ kiểm định hồ sơ kỹ thuật thi công:

   - Hình thức: Kiểm tra tính chính xác, sự đồng nhất giữa các bản vẽ, các lỗi bản vẽ. Kiểm tra toàn bộ các hồ sơ kiến trúc, cấu tạo, điện, nước, chống sét, kết cấu. Nếu phát hiện sai sót, công ty HACO JSC sẽ thông báo trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thông báo lại với đơn vị thiết kế để tiến hành chỉnh sửa.

   - Thời gian thực hiện: 05 - 10 ngày tuỳ theo độ phức tạp của hồ sơ.

   - Hình thức thực hiện: Chủ nhà bàn giao một bản sao bộ hồ sơ kỹ thuật thi công cho HACO JSC, sau đó hai bên tiến hành ký hợp đồng kiểm định.

   - Chi phí thực hiện: 1% - 1.5% Giá trị tổng dự toán.

2. Dịch vụ kiểm định dự toán, báo giá thi công:

   - Hình thức: Kiểm tra tính chính xác về khối lượng và định mức các vật tư cơ bản, kiểm tra quá trình thống kê từ bản vẽ ra dự toán, kiểm tra cơ bản đơn giá của từng hạng mục.

   - Thời gian thực hiện: 05 - 10 ngày tuỳ theo độ phức tạp của hồ sơ.

   - Hình thức thực hiện: Chủ đầu tư bàn giao một bản sao bộ hồ sơ kỹ thuật thi công và một báo giá thi công chi tiết cho HACO JSC, sau đó hai bên tiến hành ký hợp đồng kiểm định.

   - Chi phí thực hiện:1% - 1.5% Giá trị tổng dự toán.

Các công trình thẩm định:

1. Tháp Hà Nội - 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Khách sạn Sofitel - Đường Thanh Niên, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Gold Price & Exchange Rate
Weather forecast
Stock Index